Šių metų bendrasis priėmimas į profesinio mokymo įstaigas prasidės kiek anksčiau nei įprasta. Norintieji įgyti profesiją savo prašymus LAMA BPO Bendrojo priėmimo informacinės sistemos (BPIS) profesinio mokymo posistemyje galės pildyti jau nuo gegužės 20 d. Pagrindinio priėmimo vasaros etapo prašymus stojantieji galės teikti iki rugpjūčio 7 d., o vidurinį išsilavinimą turintys asmenys – iki rugpjūčio 14 d.

Kvietimai mokytis asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ar jo neturintiems, bus paskelbti rugpjūčio 10 d., vidurinį išsilavinimą turintys asmenys kvietimus gaus rugpjūčio 18 d. Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 12 d. – rugpjūčio 21 d., o nuo rugpjūčio 22 d. iki rugpjūčio 26 d. registruotis ir teikti prašymus galės norintieji dalyvauti papildomame priėmime. Visas 2020 m. bendrojo priėmimo datas rasite tinklalapyje profesinis.lamabpo.lt.

Šių metų naujovė – nuo gegužės 20 d. prašymus mokytis pagal profesinio mokymo programų modulius profesinio mokymo įstaigose galės teikti I–IV gimnazijos klasių ir 9–10 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai. Šie mokiniai galės tuo pačiu metu mokytis ir savo bendrojo ugdymo mokyklose, siekdami vidurinio išsilavinimo, ir profesinio mokymo įstaigose. Už baigtus modulius jie gaus kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą.

Prasidėjus mokymo procesui, nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 20 d., laisvos valstybės finansuojamos ar nefinansuojamos vietos bus nuosekliai pildomos: profesinio mokymo įstaiga turės galimybę priimti naujų mokinių, kurie mokymo sutartis galės sudaryti kiekvieną šio laikotarpio pirmadienį. Daugiau informacijos apie 2020 m. bendrojo priėmimo tvarką galima rasti čia: e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/42d4d5108fd211eaa51db668f0092944?jfwid=j4ag17vh

Šiemet daugiausia valstybės finansuojamų vietų skirta inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo sričių programoms, taip pat paslaugų asmenims, architektūros ir statybos, verslo ir administravimo sričių programoms. Visą sąrašą, kiek ir kokiose profesinio mokymo įstaigose bei švietimo srityse skiriama vietų, galima rasti čia: www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7c758dc0436811ea829bc2bea81c1194.

 

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.