Ar profesinio mokymo įstaigoje galima gauti stipendiją?

Profesinio mokymo įstaigų mokiniai gali pretenduoti į valstybės skiriamas stipendijas ir paramą. Stipendijų ir paramos dydį nustato profesinės mokymo įstaigos pagal galiojančius teisės aktus.

Ar profesinio mokymo įstaigoje galima gauti bendrabutį?

Daugelis profesinio mokymo įstaigų suteikia mokiniams galimybę gyventi bendrabutyje. Išsamesnės informacijos teirautis profesinio mokymo įstaigoje.

Kokias lengvatos taikomas asmenims, kurie mokosi profesinio mokymo įstaigose?

Mokiniams, kurie mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas, išduodamas moksleivio pažymėjimas. Išsamią informacija apie visas teikiamas lengvatas suteiks profesinio mokymo įstaiga.