Man reikia laikyti stojamąjį testą. Ar pasirinkus testo vietą ir laiką, reikia laukti atskiro pakvietimo, ar vykti į testą nustatytą dieną?

Stojamojo testo vietą ir laiką reikia pasirinkti pačiam stojančiajam informacinėje sistemoje (BPIS) ir paskirtą dieną be atskiro pakvietimo vykti laikyti testo. BPIS visada galite pasitikrinti, kada ir kur laikyti testą užsiregistravote.

Ar stojamąjį testą turiu laikyti profesinio mokymo įstaigoje, kurios programą įtraukiau į pageidavimų sąrašą?

Stojantysis gali pasirinkti laikyti testą bet kurioje atitinkamą programą įgyvendinančioje profesinio mokymo įstaigoje. Testo vietą ir laiką, reikia pasirinkti pačiam stojančiajam bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje.

 

Ar stojamąjį testą turiu laikyti profesinio mokymo įstaigoje, kurios programą įtraukiau į pageidavimų sąrašą?

Stojantysis gali pasirinkti laikyti testą bet kurioje atitinkamą programą įgyvendinančioje profesinio mokymo įstaigoje. Testo vietą ir laiką, reikia pasirinkti pačiam stojančiajam bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje.