Lieka kiek mažiau nei dvi savaitės iki bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas prašymų teikimo pradžios Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Šiemet stojantieji programas galės rinktis iš 36 aukštųjų mokyklų ir 75 profesinio mokymo įstaigų. Specialistai ragina moksleivius jau dabar domėtis ne tik priėmimo procesu, bet ir atsakingai rinktis studijų ar mokymo programas.

Šiuo metu Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) aktyviai ruošiasi priėmimo laikotarpiui: atsižvelgiant į 2018 m. Geriausiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo naująją redakciją ir nustatytus minimalius konkursinius balus aukštosiose mokyklose, tobulinama informacinė sistema, naujinama konkursinio balo skaičiuoklė, atnaujinami vidurinio ugdymo mokyklų sąrašai, keliami mokymo ir studijų programų, mokinių ir studentų registro duomenys.

Tiek tinklalapis, tiek informacinė sistema pritaikoma naudotis ir anglų kalba kalbantiems užsieniečiams. Pretenduosiantys į menų studijų ir meno pedagogikos studijų programas jau dabar LAMA BPO tinklalapyje gali rasti stojamųjų egzaminų organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašus.

Viena pagrindinių naujovių stojantiesiems į aukštąsias mokyklas ta,  kad pagrindinio priėmimo pirmojo etapo metu kvietimo studijuoti valstybės finansuojamoje studijų vietoje nesulaukę asmenys, antrojo etapo metu, kitaip nei anksčiau, informacinėje sistemoje galės įtraukti naujų pageidavimų. Tiesa, antrajame etape naują pageidavimą bus galima įtraukti tik į mokamą bet kurios krypties studijų vietą.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad stojantieji į profesines mokyklas turėtų būti atidūs. Šiuo metu išregistruojamos senos ir licencijuojamos naujos mokymo programos. Stojantieji taip pat turėtų atkreipti dėmesį į naujo Profesinio mokymo įstatymo atneštus pokyčius. Atsiranda aiški atskirtis tarp pirminio mokymo programų, skirtų pirmąją kvalifikaciją siekiantiems įgyti asmenims, ir tęstinio mokymo programų, skirtų antrąją ir daugiau kvalifikacijų siekiantiems įgyti asmenims.

LAMA BPO konsultantai bendrauja ir konsultuoja abiturientus bendrojo priėmimo klausimais: lankosi įvairių šalies miestų gimnazijose, teikia konsultacijas atvykusiems į LAMA BPO centrinę būstinę, taip pat telefonu ir elektroniniu paštu. Pastebima, kad dalis jaunuolių dar nėra nusprendę, kur norėtų studijuoti, todėl raginami pasianalizuoti, kuri mokymo ar studijų kryptis jiems artima ir pasidomėti plačiau nei vien programos pavadinimu: programos turiniu, vertinimo išvadomis, pabendrauti su ten jau studijuojančiais, pasinagrinėti profesijų paklausą, situaciją darbo rinkoje.

Tam, kad priėmimo laikotarpiu procesas vyktų kuo sklandžiau, aktyviai vykdomi mokymai ugdymo karjerai specialistams, profesinio mokymo įstaigų darbuotojams, aukštųjų mokyklų priėmimo skyrių darbuotojams, stojamųjų egzaminų ir motyvacijos vertinimo komisijų nariams ir administratoriams. Jiems pristatomos naujovės, mokoma dirbti su informacine sistema.

Bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas prasidės birželio 1 d.