Žiemą vykusiame bendrajame priėmime į profesinio mokymo įstaigas dalyvavo 1 478 moksleiviai. Iš 1 424 pakviestųjų mokytis sutartis su profesinėmis mokyklomis sudarė 1 163 moksleiviai.

Daugiausia sutarčių – 120 – sudaryta su Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru.  Kauno statybos ir paslaugų mokymo centre sudarytos 79 sutartys, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre – 71, Plungės technologijų ir verslo mokykloje – 64, Marijampolės profesinio rengimo centre – 63 sutartys.

Moksleiviai labiausiai rinkosi Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo srities mokymo programas (274). Nemažai mokysis Verslo ir administravimo (195) bei Architektūros ir statybos (164) švietimo sričių programose.

Didžiausią mokinių skaičių surinko Marijampolės profesinio rengimo centre ir Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre vykdoma Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa. Atitinkamai 34 ir 27 mokinius. Nemaža dalis moksleivių (25) rinkosi ir Masažuotojo mokymo programą Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre.

 

Su profesinio mokymo įstaigomis pasirašytų mokymo sutarčių skaičius

Profesinio mokymo įstaiga Sutarčių skaičius
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras 120
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras 79
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras 71
Plungės technologijų ir verslo mokykla 64
Marijampolės profesinio rengimo centras 63
Alytaus profesinio rengimo centras 51
Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras 44
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras 43
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla 41
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras 40
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla 31
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla 30
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras 30
Kauno technikos profesinio mokymo centras 28
Kėdainių profesinio rengimo centras 26
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras 26
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla 24
Kauno informacinių technologijų mokykla 24
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras 23
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla 21
Šiaulių profesinio rengimo centras 21
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla 21
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla 19
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras 19
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla 16
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla 15
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla 15
Tauragės profesinio rengimo centras 14
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla 13
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla 13
Aukštadvario žemės ūkio mokykla 13
Simno žemės ūkio mokykla 11
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras 11
Kauno taikomosios dailės mokykla 11
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla 7
VšĮ Mokykla „Art of Beauty“ 7
Vilkijos žemės ūkio mokykla 7
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla 7
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla 6
Viešoji įstaiga Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ 5
Klaipėdos technologijų mokymo centras 5
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla 4
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla 4
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras 4
Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras 3
Utenos regioninis profesinio mokymo centras 3
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras 2
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla 2
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla 2
Žeimelio žemės ūkio mokykla 1
Viešoji įstaiga Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla 1
Klaipėdos turizmo mokykla 1
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras 1
Klaipėdos laivininkų mokykla 0
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras 0
IŠ VISO 1163

 

Pasirašiusiųjų sutartis skaičius į švietimo sritis

Švietimo sritis Sutarčių skaičius
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 274
Verslas ir administravimas 195
Architektūra ir statyba 164
Paslaugos asmenims 97
Sveikatos priežiūra 68
Gamyba ir perdirbimas 84
Informacijos ir ryšio technologijos 58
Transporto paslaugos 92
Menai 39
Socialinė gerovė 56
Žemės ūkis 36
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 274
Verslas ir administravimas 195
Architektūra ir statyba 164
IŠ VISO 1 163

 

Didžiausią moksleivių skaičių surinkusios mokymo programos:

Eil. Nr. Profesinio mokymo

įstaiga

Programos pavadinimas Pasirašiusiųjų sutartis skaičius
1 Marijampolės profesinio rengimo centras Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa 34
2 Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa 27
3 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Masažuotojo mokymo programa 25
4 Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras Elektriko modulinė profesinio mokymo programa 19
5 Plungės technologijų ir verslo mokykla Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo programa 18
6-7 Plungės technologijų ir verslo mokykla Elektriko modulinė profesinio mokymo programa 17
6-7 Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa 17
6-7 Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla Vizualinės reklamos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa 17
6-7 Plungės technologijų ir verslo mokykla Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa 17
8 Alytaus profesinio rengimo centras Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa 16
9-10 Šiaulių profesinio rengimo centras Santechniko modulinė profesinio mokymo programa 15
9-10 Marijampolės profesinio rengimo centras Floristo modulinė profesinio mokymo programa 15
9-10 Kauno technikos profesinio mokymo centras Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa 15
9-10 Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa 15
9-10 Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa 15
9-10 Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras Sukirpėjo-konstruktoriaus modulinė profesinio mokymo programa 15
9-10 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa 15

 

Visą informaciją apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915