Žiemą vykusiame bendrajame priėmime į profesinio mokymo įstaigas dalyvavo 1 478 moksleiviai. Iš 1 424 pakviestųjų mokytis sutartis su profesinėmis mokyklomis sudarė 1 163 moksleiviai.

Daugiausia sutarčių – 120 – sudaryta su Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru.  Kauno statybos ir paslaugų mokymo centre sudarytos 79 sutartys, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre – 71, Plungės technologijų ir verslo mokykloje – 64, Marijampolės profesinio rengimo centre – 63 sutartys.

Moksleiviai labiausiai rinkosi Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo srities mokymo programas (274). Nemažai mokysis Verslo ir administravimo (195) bei Architektūros ir statybos (164) švietimo sričių programose.

Didžiausią mokinių skaičių surinko Marijampolės profesinio rengimo centre ir Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre vykdoma Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa. Atitinkamai 34 ir 27 mokinius. Nemaža dalis moksleivių (25) rinkosi ir Masažuotojo mokymo programą Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre.

 

Su profesinio mokymo įstaigomis pasirašytų mokymo sutarčių skaičius

Profesinio mokymo įstaigaSutarčių skaičius
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras120
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras79
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras71
Plungės technologijų ir verslo mokykla64
Marijampolės profesinio rengimo centras63
Alytaus profesinio rengimo centras51
Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras44
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras43
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla41
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras40
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla31
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla30
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras30
Kauno technikos profesinio mokymo centras28
Kėdainių profesinio rengimo centras26
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras26
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla24
Kauno informacinių technologijų mokykla24
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras23
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla21
Šiaulių profesinio rengimo centras21
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla21
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla19
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras19
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla16
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla15
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla15
Tauragės profesinio rengimo centras14
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla13
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla13
Aukštadvario žemės ūkio mokykla13
Simno žemės ūkio mokykla11
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras11
Kauno taikomosios dailės mokykla11
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla7
VšĮ Mokykla „Art of Beauty“7
Vilkijos žemės ūkio mokykla7
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla7
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla6
Viešoji įstaiga Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“5
Klaipėdos technologijų mokymo centras5
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla4
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla4
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras4
Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras3
Utenos regioninis profesinio mokymo centras3
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras2
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla2
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla2
Žeimelio žemės ūkio mokykla1
Viešoji įstaiga Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla1
Klaipėdos turizmo mokykla1
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras1
Klaipėdos laivininkų mokykla0
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras0
IŠ VISO1163

 

Pasirašiusiųjų sutartis skaičius į švietimo sritis

Švietimo sritisSutarčių skaičius
Inžinerija ir inžinerinės profesijos274
Verslas ir administravimas195
Architektūra ir statyba164
Paslaugos asmenims97
Sveikatos priežiūra68
Gamyba ir perdirbimas84
Informacijos ir ryšio technologijos58
Transporto paslaugos92
Menai39
Socialinė gerovė56
Žemės ūkis36
Inžinerija ir inžinerinės profesijos274
Verslas ir administravimas195
Architektūra ir statyba164
IŠ VISO1 163

 

Didžiausią moksleivių skaičių surinkusios mokymo programos:

Eil. Nr.Profesinio mokymo

įstaiga

Programos pavadinimasPasirašiusiųjų sutartis skaičius
1Marijampolės profesinio rengimo centrasMotorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa34
2Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrasMotorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa27
3Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrasMasažuotojo mokymo programa25
4Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centrasElektriko modulinė profesinio mokymo programa19
5Plungės technologijų ir verslo mokyklaSekretoriaus modulinė profesinio mokymo programa18
6-7Plungės technologijų ir verslo mokyklaElektriko modulinė profesinio mokymo programa17
6-7Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklaSiuvėjo modulinė profesinio mokymo programa17
6-7Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokyklaVizualinės reklamos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa17
6-7Plungės technologijų ir verslo mokyklaSuvirintojo modulinė profesinio mokymo programa17
8Alytaus profesinio rengimo centrasApskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa16
9-10Šiaulių profesinio rengimo centrasSantechniko modulinė profesinio mokymo programa15
9-10Marijampolės profesinio rengimo centrasFloristo modulinė profesinio mokymo programa15
9-10Kauno technikos profesinio mokymo centrasKelių statybos ir priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa15
9-10Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centrasSuvirintojo modulinė profesinio mokymo programa15
9-10Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centrasSuvirintojo modulinė profesinio mokymo programa15
9-10Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centrasSukirpėjo-konstruktoriaus modulinė profesinio mokymo programa15
9-10Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrasSiuvėjo modulinė profesinio mokymo programa15

 

Visą informaciją apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915