2022-02-21

Baigėsi 2022 metų priėmimo į profesinio mokymo įstaigas žiemos etapas. Su 21 profesinio mokymo įstaiga sudarytos 1 007 mokymo sutartys (2021 m. – 1 040 sutarčių) dėl 96 profesinio mokymo programų. Naujiems mokiniams mokslo metai prasideda jau pavasarį.

Su profesinio mokymo įstaigomis mokymo sutartis sudarė 948 vidurinį išsilavinimą įgijusieji ir 59 – jo dar neturintys mokiniai (2021 m. – atitinkamai 1 010 ir 30). Iš visų sutartis sudariusių asmenų 1 001 mokysis valstybės finansuojamose vietose (2021 m. – 1 025).
Daugiausia mokinių mokysis pagal inžinerijos ir inžinerinių profesijų (173), sveikatos priežiūros (171), taip pat socialinės gerovės (126) švietimo sričių mokymo programas. Gausiausio naujų mokinių būrio sulaukė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (150), Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras (130) ir Marijampolės profesinio rengimo centras (117). Populiariausios mokymo programos – Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo (70), Paramediko (69) ir Elektriko (61) modulinės profesinio mokymo programos.
Visgi daugiausia norinčiųjų įgyti profesiją profesinio mokymo įstaigos sulaukia vasaros  priėmimo etapuose. Pagrindinio priėmimo vasaros etapas į profesinio mokymo įstaigas prasidės birželio 1 d., stojantieji prašymus galės užregistruoti iki rugpjūčio 5 d.
Papildomas priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyks rugpjūčio 19–23 d. Priėmimas į laisvas valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas vyks rugsėjo 5 d. – lapkričio 30 d.
Iš viso į valstybės finansuojamas vietas numatyta priimti 20,6 tūkst. mokinių.
Pagrindinio priėmimo vasaros etapo datas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje https://profesinis.lamabpo.lt/profesinis-mokymas/2022-m/priemimo-datos/.

Mokymo sutarčių skaičius pagal švietimo sritis (žiemos etapas / 2022-02-21)

Švietimo sritisMokymo sutarčių skaičius
2022 m.2021 m.
Inžinerija ir inžinerinės profesijos173154
Sveikatos priežiūra171178
Socialinė gerovė12670
Paslaugos asmenims10752
Transporto paslaugos92119
Gamyba ir perdirbimas8712
Verslas ir administravimas79188
Architektūra ir statyba74186
Žemės ūkis3813
Menai3327
Informacijos ir ryšio technologijos2741
Miškininkystė
Saugos paslaugos
Žuvininkystė
IŠ VISO1 007 1 040

Didžiausią moksleivių skaičių surinkusios mokymo programos (žiemos etapas / 2022-02-21)

Eil. Nr.Programos pavadinimasSudariusiųjų sutartis skaičius
1Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32104101)70
2Paramediko modulinė profesinio mokymo programa (T43091401)69
3Elektriko modulinė profesinio mokymo programa (T43071304)61
4Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (T43092301)41
5Paramediko modulinė profesinio mokymo programa (P43091401)35
6Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T43091501)34
7Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (T32092301)33
8Elektriko modulinė profesinio mokymo programa (M44071304)29
9Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32073221)28
10Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa (T32071502)25

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: profesinis.lamabpo.lt
Kontaktai pasiteirauti:
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)
El. p.: profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt