2021-08-13

Mokytis profesinio mokymo įstaigose šių metų pagrindinio priėmimo vasaros etape pakviesti 18 298 stojantieji (2020 m. – 18 968), iš jų 17 827 – į valstybės finansuojamas mokymo vietas (2020 m. – 18 458). 12 900 pakviestųjų asmenų turi vidurinį išsilavinimą (2020 m. – 13 336), 5 398 asmenys vidurinio išsilavinimo dar neturi (2020 m. – 5 632).

Daugiausia stojančiųjų su viduriniu išsilavinimu – 2 353 – kviečiami į Inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo srities mokymo programas (2020 m. – 2 297), 2 084 stojantieji kviečiami į Paslaugų asmenims programas (2020 m. – 2 301). Sveikatos priežiūros švietimo srities programos šiemet pritraukė 1 805 (2020 m. – 2 031) stojančiuosius.

Daugiausia vidurinį išsilavinimą turinčių asmenų pasirinko Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą. Čia mokytis kviečiami 1 878 stojantieji. Mokytis Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centre kvietimus gavo 621, o Šiaulių profesinio rengimo centre – 579 asmenys. Didžiausio susidomėjimo sulaukė Apskaitininko, Paramediko ir Masažuotojo modulinės profesinio mokymo programos, taip pat Automobilių mechaniko ir Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos.

Vidurinio išsilavinimo neįgijusių stojančiųjų populiariausių švietimo sričių trejetukas nesikeičia ir šiemet. Pasirašyti sutarčių šiame etape gausiausiai kviečiama į Inžinerijos ir inžinerinių profesijų (1 729), Paslaugų asmenims (1 265) ir Architektūros ir statybos švietimo sričių programas (1 127).

Daugiausia vidurinio išsilavinimo neįgijusių asmenų kviečiama sudaryti sutartis su Marijampolės profesinio rengimo centru (446), Šiaulių profesinio rengimo (319) ir Alytaus profesinio rengimo centru (244). Kaip ir pernai, didžiausio besimokančiųjų skaičiaus tikimasi sulaukti Automobilių mechaniko ir Apdailininko modulinėse profesinio mokymo programose. Taip pat populiarios Virėjo, Kirpėjo ir Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinės profesinio mokymo programos.

Profesijos žinių įgyti dar bendrojo ugdymo mokyklos suole pakviesti 422 (2020 m. – 385) būsimi I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai. Jie mokysis pagal atskirus profesinio mokymo modulius. Mokinys, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą, jis jam leis užsiimti atitinkama veikla. Mokiniui mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos programą, įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos, tad sutrumpės mokymosi laikas.

Primename, kad pagrindinio priėmimo žiemos etape jau buvo pasirašyta 1 010 mokymo sutarčių.

Gavusieji kvietimą rugpjūčio 13–18 dienomis iki 14 val. kviečiami pasirašyti sutartis su profesinio mokymo įstaigomis. Mokymo sutartis galima pasirašyti ir elektronine forma. Šių įstaigų sąrašą galima rasti čia: https://profesinis.lamabpo.lt/profesines-mokyklos/el-sutarciu-sudarymas/.

Norintys dalyvauti papildomame priėmime savo prašymus gali registruoti nuo rugpjūčio 19 d. iki rugpjūčio 25 dienos.

Visą informaciją apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.