Asmenys, neįgiję vidurinio išsilavinimo ir norintys dalyvauti pirmajame pagrindinio priėmimo į profesinio mokymo įstaigas etape, gali teikti prašymus iki liepos 2 d. 24 valandos. Pateikę prašymus po liepos 2d. 24 val. dalyvaus antrajame pagrindinio priėmimo etape ir galės teikti prašymus iki rugpjūčio 1 dienos. Tiek pirmo, tiek antro etapo metu stojantieji gali pateikti iki 3 pageidavimų.

Atkreipiame dėmesį, kad stojantieji gali rinktis valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas. Kadangi bus siunčiamas tik vienas kvietimas mokytis, pageidavimus reikia išdėlioti prioriteto tvarka – nuo labiausiai iki mažiausiai norimos.

Pirmojo etapo kvietimai mokytis bus skelbiami nuo liepos 3 d. iki liepos 7 dienos. Gavę kvietimus stojantieji, nuo liepos 9 d. iki liepos 12 d. turės atvykti į atitinkamą profesinio mokymo įstaigą sudaryti mokymo sutarties.